Valdemar Sokol

Valdemar Sokol
Foto Pavel Vácha

VALDEMAR SOKOL se narodil 2. března 1939 v Praze. V roce 1965 ukončil studium scénografie na loutkářské katedře DAMU a od roku 1967 se věnuje volné malířské tvorbě. Ve spolupráci s architektem se podílel na řadě realizací pro různé podniky a ve společenských interiérech, naposledy pro svatební síň v Rakovníku.

Od sedmdesátých let minulého století maluje hlavně deskové obrazy, vytvářené technikou, kterou sám během doby vyvinul. Na reliéfních podkladech, do kterých někdy zakomponuje i dřevo případně i jiný materiál, pracuje nejprve technikou perokresby a teprve v poslední fázi používá lazurní barvy. Tím vlastně dochází k syntéze malířského, grafického a do určité míry i sochařského projevu. Podobně i ve své grafické tvorbě rád kombinuje techniku reliéfního slepotisku
s dodatečným kolorováním.

Důležitým prvkem Sokolových obrazů je světlo, které často vychází
z jeho obrazů. Autor se snaží o vytvoření iluze prostoru, do kterého by divák mohl vstoupit a ve kterém by se cítil dobře. Ne náhodou je řada jeho obrazů inspirovaná hudbou Od roku 1968 uspořádal Valdemar Sokol celkem 50 samostatných výstav v Praze, Brně, Štiříně, Úpici, Trutnově, Kostelci nad Černými lesy, Opavě, Teplicích, Příbrami a Františkových lázních. Ve stejné době se zúčastnil i 94 kolektivních výstav v Čechách
a po roce 1989 také ve Švédsku, Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Portugalsku, USA, Kanadě, Mexiku a Brazílii.

Řada autorových prací je v majetku různých podniků a institucí,
v Národní galerii, Památníku národního písemnictví, Galerii B. Martinů
v Poličce a soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí.

V roce 1993 byla V. Sokolovi udělena cena Česko – Bavorského uměleckého spolku za tvůrčí uměleckou činnost
a v roce 1995 medaile Franze Kafky.

 

Autor je uveden:

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 2005
(ed. A. Malá, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2005)
 
Who is ...? (v České republice)
(Verlag für Personenenzyklopädien AG, CH-6304Zug, 2002)

 

 

 

English version

VALDEMAR SOKOL was born on 2 March 1939 in Prague He studied scenography at the Puppetry Department of Academy of Music and Drama under the tuition of R. Landr in 1962-65. Since 1967, he has been working as an independent artist concentrating mainly on painting. Previously, he created several mosaics. Recently, he has been focusing also on graphic arts. In co-operation with an architect, he took part in a number of artistic projects (the housing estate in Ďáblice, Museum in Terezín, Community Centres in Most and Teplice, the Wedding Hall in Rakovník).

He has arranged 50 independent exhibitions in Prague, Štiřín, Úpice, Kostelec nad Černými lesy, Opava, Teplice and Příbram since 1968. He has participated in 94 collective exhibitions in the Czech Republic and also in Sweden, Germany, Austria, France, Portugal, USA, Canada, Japan, Mexico and Brazil since 1989.

A number of works by Valdemar Sokol are owned by various institutions, e.g. the National Gallery, Museum of National Literature and Gallery of Bohuslav Martinů in Polička, and belong to private collections in the Czech Republic and abroad.

For his artistic work, Valdemar Sokol was awarded a prize of the Czech – Bavarian Society of Arts in 1993 and Franz Kafka Medal in 1995.

Stránky již navštívilo  lidí.