Valdemar Sokol

Občas se mě někdo zeptá, jaké že to vlastně maluju obrazy. Odpověď není snadná, protože sám sebe bych těžko přiřadil k některému malířskému směru. Surrealizmus už to dávno není, ani čistá abstrakce, a tak jsem se sám rozhodl nazývat svůj styl  i n t r o v e r t i z m u s. Maluji své vlastní představy prostorů, pocitů i vizí vyvolaných hudbou. Jsou to většinou imaginární krajiny, více či méně abstraktní, kde se často prolínají různé dimenze, většinou doplněné konkrétními detaily a symboly (oči, hvězdy, kříž a hexagram, jin a jang, písmena hebrejské abecedy a pod.)

Důležitou složkou mých obrazů je  p r o s t o r. Pro některé autory je malba barevným a kompozičním řešením plochy. Pro mne je to vytváření prostoru, do kterého ten, kdo s obrazem komunikuje, „může vstoupit“ a cítit se v něm dobře. Myslím, že je nejdůležitější, aby moje obrazy nepůsobily depresivně a zle! Potřeba prostoru, až iluzivního, je možná důsledek mého původního scénografického vzdělání.

Dalším, velmi důležitým prvkem mých obrazů, je  s v ě t l o  a já potřebuji, aby z nich vycházelo.

 

A nyní něco o mé technice, kterou jsem si během posledních asi 40 let sám vyvinul. Jsou to většinou d e s k o v é o b r a z y, u kterých je jako podklad použitý sololit napnutý na dřevěném rámu. Na něj nanáším tvrdý šeps, který si sám vyrábím. Ten umožňuje vytvářet různé struktury, případně i nízký reliéf. Do tohoto podkladu někdy vkládám i jiné materiály, například dřevo. Celý povrch potom uzavřu šelakem, natřu černou tuží a znovu dočista vytřu. Tím vznikne světlá zlatohnědá plocha se zvýrazněnou strukturou, která mě často inspiruje v další práci.

Pak nastává nejdůležitější a nejpracnější fáze celé tvorby. Perem a černou tuží pečlivě prokresluji celou plochu obrazu.

Další fáze je práce s barvou.V poslední době nejčastěji používám tekuté akryly, které aplikuji někdy štětcem, ale nejčastěji technikou air brusch. Ta mi umožňuje vytvářet lazury a jemné barevné přechody. Nakonec přidávám do obrazu světlo. Pak opět přichází ke slovu pero a tuž, tentokrát bílá. Jednotlivé vrstvy separuji fixativem a nakonec celý obraz uzavřu závěrečným lakem z damary a včelího vosku.

Přesto, že tato technika je velmi pracná a zdlouhavá, velice mi vyhovuje. Od sedmdesátých let minulého století jsem tak vytvořil víc než 300 obrazů.

 

Musím se ještě zmínit o tom, že jsem se až do konce devadesátých let zabýval také vytvářením mozajek do interiérů, malbou miniatur, vyzkoušel i různé grafické techniky (dodnes někdy pracuji technikou slepotisku), ale práce na deskových obrazech je hlavní náplní mé tvorby.

V.S., 25. 5. 2011

 

 

About My Painting

People ask me sometimes what pictures I paint. It is difficult for me to answer because my work is not attributable to any style of painting. It is neither surrealism nor pure abstraction.   I have decided to call my style “introvertism”. I paint spatial and emotional images and visions inspired by music. My work usually comprises imaginary, more or less abstract landscapes in which various dimensions and specific details and symbols, such as eyes, stars, crosses, hexagrams, yin and yang or Hebrew alphabet letters, blend together.

Space is a crucial element of my work. For some authors, painting is a method of approaching surface through colours and composition. For me, painting means creating space that can be entered and enjoyed by people communicating with the picture. The most important thing for me is to make pictures that are neither depressive nor evil. I think that my need for creating an almost illusive space is attributable to my stage design studies.

Light is another key component of my pictures and I need it to radiate from them.

 

Now let me briefly describe my technique which I have developed over the last 40 years. I usually make panel paintings. I apply a self-made hard priming coat to hardboards in wooden frames. With the priming coat I make various structures or a bas-relief and sometimes I add some other material into the primer, such as wood. Then I paint the surface with shellac and black ink and wipe it to obtain a light golden-brown structured surface that often inspires me for further work.

After that the most important and most demanding phase starts. I draw on the hardboard with a pen and Indian ink.

In the following phase, I add colours to my paintings. I often use liquid acrylic paints that I apply with a brush or, more frequently, using the air brush technique with which I can make glazing and achieve fine colour transitions. Then I add light to my pictures using a pan and ink again, this time white one I separate individual layers with a fixative and subsequently finish the picture with beeswax and damar varnish.

Although this method requires much effort and time I like it very much. Since 1970’s I have made over 300 pictures using this technique.

 

I also have to mention that until the end of 1990’s I made interior mosaics and miniature pictures and tried my hand at various graphic techniques (I have been using blind stamping so far) but panel painting is the core of my work.

V.S., 25. 5. 2011.

Stránky již navštívilo  lidí.